Du klarer det du vil

Parkett

Hva er det første vi må gjøre før vi begynner å legge parkett?

Kan vi legge parkett rett på underlaget?

Trenger vi å klimatisere parketten før legging?

Trenger vi avstand til veggen?