Du klarer det du vil

Parkett

Hva er det første vi må gjøre før vi begynner å legge parkett?
Kan vi legge parkett rett på underlaget?
Trenger vi å klimatisere parketten før legging?
Trenger vi avstand til veggen?