Du klarer det du vil

Platekledning

Hvilket verktøy er det enkleste å bruke for å bearbeide gips plater?

Hvilken sammenheng har 60-modulen med platekledningen?

Trenger vi å tenke på noe spesielt ved stående panelkledning?