Du klarer det du vil

Isolere

Hvorfor isolerer vi?

Hvordan fungerer isolasjon?

Hvordan får vi isolasjonen til å fylle fakket?

Hvordan sjekker vi om isolasjonsjobben vi har utført er god nok?