Du klarer det du vil

Isolere

Hvorfor isolerer vi?
Hvordan fungerer isolasjon?
Hvordan får vi isolasjonen til å fylle fakket?
Hvordan sjekker vi om isolasjonsjobben vi har utført er god nok?