Du klarer det du vil

Introduksjon HMS

Hva kan vi benytte for å måle, dokumentere og identifisere tilstander, hendelser og forbedringspotensialet på vår arbeidsplass?
Hva er målet med SJA?
Hva står SJA for?
Hva står HMS for?
Hvordan vurderer vi risiko?
Hvordan kan vi aktivt bruke HMS i hverdagen?