Du klarer det du vil

Introduksjon HMS

Hva står HMS for?
Hva kan vi benytte for å måle, dokumentere og identifisere tilstander, hendelser og forbedringspotensialet på vår arbeidsplass?
Hva står SJA for?
Hva er målet med SJA?
Hvordan kan vi aktivt bruke HMS i hverdagen?
Hvordan vurderer vi risiko?