Du klarer det du vil

Introduksjon HMS

Hvordan vurderer vi risiko?

Hvordan kan vi aktivt bruke HMS i hverdagen?

Hva er målet med SJA?

Hva kan vi benytte for å måle, dokumentere og identifisere tilstander, hendelser og forbedringspotensialet på vår arbeidsplass?

Hva står HMS for?

Hva står SJA for?