Du klarer det du vil

Terrassegulv

Kan vi legge terrassegulv av Kebony?

Kan vi skjøte terrassebordene hvor vi vil?

Hvor mange skruer festet hvert terrassebord med på hver bjelke?

Hvor langt innpå terrassebordene skal vi skru?

Legger vi terrassebord med mellomrom?