Du klarer det du vil

Montere vindu

1. 
Hvorfor trenger vi et vindu?

2. 
Hva er det første vi gjør før vi skal montere et vindu?

3. 
Er det noen andre forberedelser vi trenger å gjøre før montering av vindu?

4. 
Hvordan isolerer vi rundt vinduet?