Du klarer det du vil

Verneutstyr

Hørselsvern, hansker, vernesko og fallsikringsutstyr.

Foto: Jamax
Funksjon
Stillas er en arbeidsplatform som skal gjøre oss i stand til å arbeide både lettvint, effektivt og trygt i høyden.

Det finnes 2 hovedtyper stillaser vi bygger:
 • Lettstillas eller fasadestillas
  Lett å håndtere og enkelt å montere.
 • Tungstillas eller murerstillas
  Tåler stor belastning og kan som regel tilpasses bedre ved mer kompliserte byggeplasser. Tungt å bære og montere.
Introduksjon
 • Stillasmontører skal ha opplæring i montering av stillas. Det er ulike krav til opplæring avhengig av høyden på øverste stillasgulv.
 • Brukere av stillas skal ha opplæring i bruk av det aktuelle stillaset.
 • Fundamentering av stillaset skal være solid understøttet. Det må kontrolleres jevnlig om det har skjedd setninger i grunnen.
 • Adkomst til stillaset må være sikker.
 • Skilting av stillaset skal utføres med et lett synlig skilt som viser om stillaset er trygt å bruke, alternativt om at det ikke er tillatt å bruke.
 • Forankring av stillas som ikke er konstruert for å være frittstående eller hengende, må være tilstrekkelig. Forankringene må dimensjoneres for til belastningene stillaset utsettes for. Forankringer skal prøves med 20 % høyere belastning enn de beregnes for.
 • Stillasgulvet må være festet slik at det ikke vipper og forskyver seg ved normal bruk, og stillasgulvet skal være tett slik at ting ikke faller ned på andre.
 • Rekkverk i form av hånd-, kne- og fotlist skal alle stillas som hovedregel være utstyrt med. Dersom fotlist ikke er tilstrekkelig for å forhindre at gjenstander kan falle ned, skal rekkverket dekkes med nett eller skjermer. Avstand til vegg skal være maks 0,30 m.

Tips 1

Bruk tommestokk og målebånd flittig før du starter. Legg gjerne rekkverk langs husveggen for å se hvordan stillaset vil komme ut på sidene.

Tips 2

Benytt gjerne avkapp / klosser til å sette justeringsbena på.

Tips 3

Øyeboltene til forankringene kan settes bak lister, på sidene av vinduer / dører (der er det alltid en solid stolpe bak). Når listen monteres igjen, vil hullene etter øyeboltene skjules.

Ressurs 1

Arbeidstilsynet sin nettside
Arbeid i høyden

Ressurs 2

Arbeidstilsynet sin nettside
Forskrift om utførelse av arbeid i høyden

Relaterte bilder fra Delingsbasen

[upg-list layout="photo" button="no" tag="hms, sikkerhet"]

Related Posts

Legg igjen en kommentar