Du klarer det du vil
Foto: Charlotte Sverdrup / RVO-fondet
Funksjon
Vernerunden er den vanligste formen for overvåkning og kontroll av sikkerheten på arbeidsplassen. Vi kan gjennom en vernerunde identifisere mulige risiko-momenter på arbeidsplassen.
Introduksjon
Det er alltid arbeidsgiver eller dennes representant som som har ansvaret for at vernerunden blir planlagt og utført.

Det er vanlig å benytte skjemaer med plass til merknader og funn/avvik. Vernerunden er en fysisk observasjon og deltakerenes vurdering ligger til grunn for de funnen som rapporteres.

Funnen fra vernerunden skal rapporteres og det skal lages en tiltaksplan for at avvikene blir "lukket" eller at man retter opp forholdet med en gang.

Tips 1

Det er et avvik å ikke ha avvik! Skriv ned forhold som trenger utbedring. Mangler det rekkverk et sted det burde være, skriv det ned og utfør forbedringen.

Tips 2

Gjør det til en rutine å gå vernerunde hver 14. dag (eller oftere hvis det er behov for det). Sett gjerne en fast dato i måneden.

Ressurs 1

NHO sin nettside
Spørsmål og svar om vernerunder

Ressurs 2

HMS Norge sin nettside
Vernerunde skjema

Relaterte bilder fra Delingsbasen

[upg-list layout="photo" button="no" tag="hms, sikkerhet"]

Related Posts

Legg igjen en kommentar