Du klarer det du vil
Funksjon
Vi benytter oss av inndelings-prinsippet hele tiden, det gir oss mulighet til å: starte og stoppe med like store bord, finne ut hvor mange bord som trengs og finne ut hvordan bordene kommer til å ende ut i andre enden fra der vi starter (vi har jo ikke lyst til å ende opp med et panelbord på 1 cm).

Inndelings-prinsippet gir oss en større grad av kontroll.
Introduksjon
Vi kan benytte inndelings-prinsippet på mange forskjellige områder. Formelene er den samme; finn den totale bredden, del den på dekningsgraden (den synlige delen av panelen). Svaret du får er da antall rader.

La oss regne "eksempel 1" som vi ser nedenfor:
Den totale bredden er 1200 mm
Dekningsgraden på panelen er 240 mm

Utregning:
1200 (totale bredden) / 240 (dekningsgraden) = 5 (antall rader)

Det skal nøyaktig 5 rader med panel (som har dekningsgrad på 240 mm) for å dekke målet på 1200 mm.

Men i den virkelige verden er det sjeldent sånn at det passer ut slik, derfor tar vi med oss "eksempel 2":
Den totale bredden er 1600 mm
Dekningsgraden på panelen er 240 mm

Utregning:
1600 / 240 = 6,66
240 * 6 (runder ned til nærmeste hele rad) = 1440
1600 (totale bredden) - 1440 (bredde nærmeste hele rad) = 160 (det vi mangler for å fylle det totale bredde målet)
160 / 2 (deler på to for å få en start og en stopp) = 80

Her ser vi at nå får vi en start rad på 80 mm og en slutt rad på 80 mm og det blir til sammen 7 rader.

Tips 1

Samme prinsipp benyttes f.eks når man skal dele inn rekkverk-søyler, husk alltid å mål fra samme side til samme side når du skal måle totalmålet. Starter du på høyre side av første søyle, avslutt på høyre side av siste søyle. Husk at når du skal dele inn søyler skal du dele på antall mellomrom mellom søylene, ikke antall søyler.

Ressurs 1

"Praktisk tømrerarbeid" av Frank Berg
Side 65, Kapitel 4.4

Relaterte bilder fra Delingsbasen

[upg-list layout="photo" button="no" tag="teori"]

Related Posts

Legg igjen en kommentar