Du klarer det du vil
Foto: Charlotte Sverdrup / RVO-fondet
Funksjon
Sikker Jobb-Analyse - SJA - er en systematisk (dette betyr at det skal dokumenteres) gjennomgang og vurdering av mulige farer og faresituasjoner før vi starter på en arbeidsoppgave.
Foto: Charlotte Sverdrup / RVO-fondet
Introduksjon
SJA brukes i mange sammenhenger, og vi gjør som regel en analyse av farer og risiko i de aller fleste arbeidsoppgaver vi utfører. Risiko vurderes ved å beregne konsekvens og sannsynlighet. Det er spesielt viktig å utføre en SJA i følgende sammenhenger:

  • Arbeidet er ikke som det er beskrevet i prosedyre eller plan.
  • Arbeidsoperasjonen er ny og ukjent for de som skal utføre den.
  • Folk som ikke kjenner hverandre, skal jobbe sammen.
  • Utstyr som arbeiderne ikke har erfaring med, skal benyttes.
  • Forutsetningene er endre, f.eks. værforhold, tid til rådighet, endret rekkefølge av oppgaver, krevende samhandling med andre arbeidsoppgaver.
  • Ved tilsvarende arbeidsoppgaver har det tidligere inntruffet ulykker / uønskede hendelser.
Alle som skal delta i den aktuelle arbeidsoppgaven skal delta på SJA-en. Folks erfaring er alltid gull verdt! Målet er å kartlegge og tilrettelegge for trygg utførelse av en arbeidsoppgave.

Relaterte bilder fra Delingsbasen

[upg-list layout="photo" button="no" tag="hms, sikkerhet"]

Related Posts

Legg igjen en kommentar