Du klarer det du vil

Verktøy

Hammer, vinkel, blyant, tommestokk og målebånd, vater (kryss-laser), krittsnor, sag, spikerpistol eller drill

Verneutstyr

Hørselsvern og vernesko

Foto: Montèr
Funksjon
Vi bygger lettvegg for å kunne dele av rom eller for å lage nye rom. Det som skiller en lettvegg fra en bærendevegg er at den ikke er en del av den bærende-konstruksjonen og kan derfor settes hvor som helst i huset. Den kan være hel, halv, inneholde dører eller vinduer uten å måtte tenke noe på hvor den skal plasseres.
Foto: Trefokus
Introduksjon
En lettvegg består av flere deler, i bunnen ligger det som kalles en bunnsvill, i toppen setter vi fast det som kalles en toppsvill. Mellom bunnsvill og toppsvill setter vi det som kalles stendere / stolper.

Et begrep vi må definere er 60-modulen, det betyr rett og slett at stenderene settes med 60 cm mellomrom fra samme side av stenderen (eller fra senter til senter av stenderen). Vi bruker denne modellen fordi alle plater vi får kjøpt hos byggevarehandelen benytter også denne modellen, dermed er de fleste plater ol. enten 60 cm brede (senter avstand 2 stendere) eller 120 cm (senter avstand 3 stendere).
Steg for steg
Byggmakker har laget en flott video om hvordan man kan lage og sette sammen en lettvegg.
Kapp bunn og toppsvill på lenge mellom veggene du skal lage en ny vegg (kapp disse samtidig da disse skal være veldig nære identiske ettersom hvor loddrett eksisterende vegger er).
Sett merke på gulvet med avstand fra eksisterende vegg til ny vegg på begge sider og slå en krittstrek med krittsnora.
Bruk et vater eller en krysslaser til å overføre merke opp til taket og slå en krittstrek med krittsnora der også.
Monter bunnsvill, husk at monterer du på betonggulv er det lurt med et svilleunderlag under bunnsvillen for å beskytte mot potensiell fukt. Følg krittmerker du kan laget og sett fast med skruer eller spiker.
Nå kan det være lurt å merke bunnsvillen med c/c 60 cm. Husk at vi starter aldri med å måle 60 cm ut og sette en strek, bruk 55 cm (eller følg stolpene på veggen som er parallelt). Bruk vinkelen på merket og sett en strek, deretter setter du en kryss på siden som er mot veggen (alle kryss skal nå på siden som er mot veggen). Nå kan du merke 60 cm fra denne start-streken og bortover hele veggen.
Har du kryss-laser kan du hoppe over punkt 7.
Overfør merkene til toppsvillen ved å legge den ved siden av bunnsvillen og bare sette vinkelen på merket og føre det videre.
Monter toppsvill langs krittmerket i taket, skru fast (har du kun gips i taket kan det være lurt å velge ekspansjonsskruer til gips eller annet som gjør at toppsvillen får godt feste).
Bruk vater / kryss-laser til å sjekke om veggen er i lodd.
Hadde du kryss-laser kan du overføre merkene fra bunnsvill til toppsvill ved å sette kryss-laseren til å lyse over det første stender-merket på bunnsvillen. Da kan du bruke vinkelen og blyant til å overføre merket til laserstreken på  toppsvillen.
Målet på hvor lange stendere vi trenger finner vi ved å måle avstand mellom bunnsvill og toppsvill.
Kapp antall stendere som korresponderer med antall merker du har på bunnsvillen + 2 stendere mot eksisterende vegg.
Monter stendere ved å dekke krysset og følge strekene vi har satt på bunn- og toppsvill. Sjekk alltid lodd med vater. Sett fast med spiker eller skruer og pass på at treverket alltid står likt over hverandre (flush).

Ressurs 1

"Praktisk tømrerarbeid" av Frank Berg
Side 31, Kapitel 2.1
Side 95, Kapitel 7.8

Relaterte bilder fra Delingsbasen

[upg-list layout="photo" button="no" tag="vegg, bindingsverk"]

Related Posts

Legg igjen en kommentar