Du klarer det du vil

Verktøy

Isolasjonsbord/kniv og meterstokk

Verneutstyr

Åndedrettsmaske og hansker

Foto: Glava
Funksjon
Vi isolerer veggene våre for å bedre holde på varmen (energien) i husene våre. Ved å benytte isolasjonsmaterialer som glass-ull (Glava) eller stein-ull (Rockwoll) i kombinasjon med en damp-sperre og vind-sperre kan man bremse varmetapet til et bygg betraktelig og dermed også energibruken.

De fleste isolasjonsmaterialer fungerer ved å skape stillestående luft i flere lag. Disse lagene holder på varmen og gjør at varmetapet i luften går saktere.
Foto: Byggmakker
Introduksjon
Vi kapper isolasjonsmaterialet med overmål slik at materialet blir tett i fakket mellom stenderene. Åpninger og sprekker vil skape lekkasjer som reduserer isolasjonsmaterialet sin funksjonsevne. Derfor er dette meget nøye arbeid og kanskje noe av det viktigste som gjøres på et hus.

Tips 1

Når arbeidsdagen er over kan det være lurt å bruke luft-pistolen som er koblet på kompressoren for å blåse av seg stein/glass-ull restene. En varm dusj åpner porene og kan bidra til å bli kvitt den værste kløen. Lykke til!

Ressurs 1

"Praktisk tømrerarbeid" av Frank Berg
Side 88, Kapitel 7.3

Relaterte bilder fra Delingsbasen

[upg-list layout="photo" button="no" tag="isolere, glava, rockwool, isolasjon"]

Related Posts

Legg igjen en kommentar