Du klarer det du vil

Verktøy

Hammer, sag, vinkel, blyant, spikerpistol

Verneutstyr

Hørselsvern, hansker og vernesko

Foto: Tekna
Funksjon
Vi lager åpninger i bindingsverket for å kunne sette inn et vindu, dør eller andre kreative innslag. Dette kan vi gjøre i alle eksisterende vegger, lettvegger, bærende vegger eller yttervegger. Eller vi har kanskje en målsatt tegningen med en åpning som vi må gjøre klar for.
Foto: Byggforsk
Introduksjon
Vi kan i prinsippet lage en åpning i alle vegger i et hus, innervegger, yttervegger eller bærevegger. Bygger vi en ny vegg kan vi enkelt merke hvor åpningen skal være og avgrense den ved hjelp av horisontale planker som vi kaller losholter. Over åpningen må vi som regel sette inn det som kalles en overdekning, som skal føre vekten fra taksperrer eller bjelkelag ned til sidene av åpningen og ned til bakken.

Skal vi lage en åpning i en eksisterende vegger er det viktig at vi bruker litt tid på å tenke og måle før vi begynner å skjære ut. Her er verktøy som bajonettsag et flott hjelpemiddel.
Steg for steg
Byggmax har laget en flott steg-for-steg video om åpninger i bærende vegg.

Vi kan lage åpningen hvor vi vil i veggen, men det er en veldig viktig at vi følger prinsippet at all vekt skal føres ned til bakken. Derfor må vi alltid legge inn en overdekning i åpningen vår slik at vekten fra bjelkelaget blir ført ned til bakken og ikke begynner å trykke på den øvre losholten vår (og dermed skape nedbøying).

Har vi en målsatt tegning så følger vi den, har vi en eksisterende vegg så lager vi åpningen der vi ønsker det.

Skal vi lage en ny åpning er det et par enkle prinsipper vi følger. Vi legger som regel på 2 cm på vindusmålet i bredde og høyde, eksempelvis er vinduet 110 cm bredt og 120 cm høyt så blir åpningsmålene 112 cm bredt (lengde losholt) og 122 cm (høyden mellom overkant underlosholt og underkant overlosholt). Dette gjør vi for å kunne isolere rundt vinduet og for å kunne gi oss litt plass til å justere vinduet.

Merk hvor langt inn på bunn og toppsvill du skal ha åpningen (helt uavhengig av 60-modulen). Så setter du et kryss på den siden av streken du har satt som er mot siden du måler fra. Dette er da starten av åpningen.

Så måler du bredden av åpningen du skal ha (husk å legge på 2 cm her) fra streken du satt i punktet over. Krysset setter du her etter streken (slik at åpningen blir målet av det du skal sette inn + 2 cm). Kryssene representerer der stolpen skal stå.

Så kapper vi 2 losholter på målet mellom strekene. Er åpningen på 112 cm (til et vindu på 110 cm), kapper vi losholtene på 112 cm.

Så setter vi sammen veggen og hopper over 60-modulen der vi skal ha en åpning. Her skal vi isteden sette stendere på strekene vi har satt i steg 1 og 2. Disse stenderene må vi ført gjøre klare til å legge inn en overdekning i. Skal vi f.eks ha en overdekning på 2 stk 48 x 198 mm og veggen vår er 198 mm tykk. Så må vi lage et hakk i stenderene (2 x 48 = 96 mm) for å kunne legge inn denne overdekningen som tilsvarer overdekningen, slik at overdekningen får overført tyngden til stenderene og videre ned til bakken. 

Lengden på overdekningen er åpningen + 2 x stendertykkelsen. Alternativt kan vi sette inn en ekstra stender som er tilsvarende mindre enn overdekningen vår, i vårt tilfellet blir da stenderlengden – 198 mm (husk da at vi fortsatt må ha åpningen på bredden vi har bestemt).

Monter overdekningen i stenderene mellom åpningen, og sjekk at åpningen fortsatt er 112 cm bred.

Nå måler vi fra bunnen av bunnsvillen og opp til 212 cm på siden inn mot åpningen i stenderene vi har satt opp til åpningen. Her setter vi krysset på oversiden av streken mot toppsvillen. Her skal vi montere den øvre losholten. 

Grunnen til at vi bruker målet 212 cm er fordi dette er standard målet fra undergulvet til toppen av alle åpninger i nye hus. Men har man f.eks andre åpninger tilgjengelig kan man måle fra gulvet og opp til toppen av vindu eller dør som allerede står der. Vi bruker alltid toppen av åpningen som utgangspunkt (bare se på utsiden av en fasade med forskjellige høyder på vinduene).

Nå måler vi fra bunnen av den øvre losholten og ned høyden på åpningen vi skal ha, skal vi ha en 122 cm åpning så måler vi 122 cm ned og setter krysset på undersiden av merket. Her monterer vi den nedre losholten.

Da kan vi fylle inn 60-modulen med små stendere mellom losholt og svill. Dette gjør vi over og under vinduet.

Tips 1

Bruk en pil mot streken du setter på svillene på den siden åpningen går mot (andre siden av krysset), da vet du at her skal det en åpning. Dette vil da skille åpningen fra 60-modulen merkene.

Tips 2

Ikke sett fast stenderen til 60-modulen på hver side av åpningen, dette gjør det enklere å sette fast losholtene med spikerpistolen.

Ressurs 1

"Praktisk tømrerarbeid" av Frank Berg
Side 31, Kapitel 2.1
Side 34-35, Kapitel 2.5

Relaterte bilder fra Delingsbasen

[upg-list layout="photo" button="no" tag="vegg, vindu, dør"]

Related Posts

Legg igjen en kommentar