Du klarer det du vil

Verktøy

Sag, festemateriell (bruker gjerne håndspiker), vinkel

Verneutstyr

Hørselsvern og vernesko

Når man skal montere vindskier burde man ha et stillas å jobbe på. Pass på å utfør en sikker-jobb-analyse (SJA) før du starter på jobben.

Foto: Byggtorget
Funksjon
Vindskier har både en dekorativ og en funksjonsmessig del av takkonstruksjonen.

Vindskier er som regel to eller flere bord som dekker enden av takutspringet (gesimsen), disse bordene skal skjule de forskjellige lagene i takkonstruksjonen (vegg, undertak, takslisse, taklekt, takstein osv).

Vindskiene beskytter mot at regn og snø skal komme inn i takkonstruksjonen, og på toppen av vindskiene monteres det en israft som gjør at regn kommer ned på takdekkingen.
Foto: Montér
Introduksjon
Vindskier skal monteres på gavel-veggene. Det er viktig at vindskiene dekker hele enden av takutspringet: litt ned forbi gesimsbordene og litt over taksteinen slik at vi kan montere en israft på toppen av vindskiene.

Noen ganger festes vindskiene direkte i taklektene (som stikkes ut fra taket), andre ganger må vi lage en gesimskasse.
Steg for steg
Montér har laget en flott tak-guide, under finner du en utdrag som omhandler vindskiene steg for steg. Samt en video fra Maxbo som tar for seg det samme.

Tips 1

Tvinger er kjekke å bruke som en "hjelpende hånd" hvis du er alene.

Tips 2

Skinnesag er et effektivt verktøy for å skjære vinklene på toppen av vindskiene.

Ressurs 1

"Praktisk tømrerarbeid" av Frank Berg
Side 66, Kapitel 4.5

Related Posts

Legg igjen en kommentar