Du klarer det du vil
Funksjon
Bæringens funksjon ligger i ordet, det skal bære en tyngde.

Måten en tyngde bæres, er at den overføres ned til bakken. Dette kan gjøre på flere forskjellige måter, den mest vanlige er ved hjelp av søyler som fører tyngden fra drageren / bjelken ned til bakken. Det finnes også snedige løsninger som kan gjøre at drageren / bjelken ikke trenger å ligge på toppen av søylen for å overføre tyngden til bakken, noen eksempler på dette er bjelkesko og konstruksjonsskruer.
Foto: Byggforsk
Introduksjon
Hovedsakelig skiller vi mellom to hovedtyper tyngde: egenvekt og nyttelast.

Egenvekt er vekten av materialene vi benytter oss av. Hva veier bjelkelaget vi monterer? Dette er egenvekten. Nyttelast er vekten av det som maksimalt skal bæres. Hvor mange kilo snø pr. m2 skal taket måtte tåle?

Prinsippet med at all tyngde skal ned til bakken benytter vi f.eks når vi bygger en yttervegg. Gjennom at hver stender blir plassert midt under hver bjelkelags-bjelke. Dermed skal all vekten som settes på bjelkelaget kunne føres direkte ned til bakken. Ved åpninger benytter vi oss av overdekninger for å flytte tyngden ut til stenderene ved siden av åpnigen. Dette gjelder da også for takstolene, som da skal plasseres over stenderene slik at vekten blir overført ned til bakken.

Formel utregning bjelker

((egenvekt kn/m * lastfaktor) + (nyttelast kn/m2 * lastfaktor)) * lysåpning

Lastfaktor

Lastfaktor er gjerne et annet ord for sikkerhetsfaktor, vi bruker gjerne 20% på egenvekt (egenvekt ganges da med 1,2) og 60% på nyttelast (nyttlast ganges da med 1,6)

Foto: Masonite
Dimensjonering
Dimensjonering er verktøyet vi benytter oss av for å finne riktig dimensjon på søyler, dragere og bjelkelag. Vi skal ikke gå i dybden på det, men ta en rask litt på det. Vi regner som regel egenvekt og nyttelast i kn/m2 som står for kilonewton pr. m2. 1 kilonewton pr. m2 = ca. 100 kg pr. m2 Den aller enkleste metoden er å benytte ferdig utviklede belastningstabeller. Da trenger vi å legge inn noen egne variabler: nyttelast, antall felt, c/c avstand, lysåpning.

Foto: Masonite
Her ser vi en bjelkelagstabell fra Masonite, utifra denne tabellen kan vi se hvis vi ønsker en bjelke som skal tåle nyttelast 3,0 kn/m2, spenne i et helt felt, ha en c/c avstand på 60 cm og ha en spenn på 5 m trenger vi å benytte en H -400 bjelke. Gå vi derimot opp til 4,0 kn/m2 må vi opp til H - 450 bjelken.

Ressurs 1

"Praktisk tømrerarbeid" av Frank Berg Side 14, Kapitel 1.2

Relaterte bilder fra Delingsbasen

[upg-list layout="photo" button="no" tag="teori"]

Related Posts

Legg igjen en kommentar